Jesteśmy instytucją przyjazną nie tylko naukowcom, ale i przedsiębiorcom. Chcemy, aby nauka wychodziła do ludzi i była obecna w życiu codziennym. Przygotowaliśmy i realizowaliśmy projekty badawcze z udziałem firm oraz projekty współfinansowane z grantów. Najlepszą rekomendacją dla nas jest współpraca z firmami takimi jak Samsung, Unilever, Mitsui Chemicals, General Electric, Polfarma, Polfa Tarchomin, Termo Fisher Scientific i Lasy Państwowe.

Wykonujemy badania zlecone, koordynujemy i uczestniczymy w projektach badawczych i doradczych dla biznesu i przemysłu. Na zlecenie podmiotów komercyjnych realizowaliśmy projekty naukowe dotyczące badania właściwości produktów (np. związane ze zjawiskiem nanolepkości), podejmowaliśmy prace w celu znaczącego ulepszenia lub optymalizacji produktów (np. optymalizacja formuły produktu), jak również służące opracowaniu nowych produktów (np. urządzeń do diagnostyki medycznej). Na zlecenie zajmowaliśmy się również wytwarzaniem substancji chemicznych (m.in. prekursora do leku na HIV oraz półproduktów leku na cukrzycę).

W oparciu o nasze wynalazki z dziedziny mikrofluidyki powstały dwie innowacyjne firmy:

Scope Fluidics

zajmująca się badaniami naukowymi oraz projektowaniem urządzeń mikroprzepływowych do celów medycznych i biotechnologicznych.

Curiosity Diagnostics

wdrażająca innowacyjne metody diagnostyki molekularnej.

Na terenie Instytutu od lat działa Zakład Doświadczalny CHEMIPAN, który opracowuje i komercyjnie oferuje specjalistyczne związki chemiczne dla farmacji, rolnictwa i leśnictwa, m.in. substancje czynne do produkcji leków oraz substancje feromonowe pozwalające monitorować i regulować populacje szkodników upraw.

Rozumiemy, jak istotna jest ochrona know-how – zgłaszamy rocznie ok. 30 patentów, w tym patenty międzynarodowe (EPO, USA, Japonia, Szwajcaria)  oraz patenty wspólne z przedsiębiorcami.

W ramach europejskiego projektu NOBLESSE ustanowiliśmy „Knowledge Transfer Zone” – platformę współpracy naszych naukowców z firmami. W ramach tej inicjatywy możemy odpowiadać na pytania ze strony biznesu i przemysłu oraz pomagać w tworzeniu innowacyjnych podstaw dla produktów i w rozwoju B+R firmy.

Wstępne analizy prowadzimy bez ponoszenia z Państwa strony jakichkolwiek kosztów, ponieważ zależy nam na zbudowaniu trwałych relacji opartych na wiedzy i zaufaniu. Wystarczy nas sprawdzić i zadać pytanie. Jeśli zaistnieje potrzeba zdobycia zewnętrznego finansowania – przygotujemy wspólnie wniosek o dofinansowanie lub inne dokumenty wymagane do pozyskania finansowania.

Współpracowali z nami

coop_1
coop_2
coop_3
coop_4
coop_5